Econometrie – Probleme rezolvate regresie

Categorie: Materiale universitare
Numar pagini: 22
Format fisier(e): PDF
Limba: Romana
Disciplina: Econometrie
An de studiu: 3

Preview:

Niciun preview disponibil


Preview:
docstore.ro_Probleme-rezolvate-REGRESIE-1docstore.ro_Probleme-rezolvate-REGRESIE-2docstore.ro_Probleme-rezolvate-REGRESIE-3docstore.ro_Probleme-rezolvate-REGRESIE-4

*Preview doar pentru  paginile 2-5.

Descriere:
2 probleme rezolvate regresie + cum se rezolva in EXCEL si interpretari rezultate.

1. În tabelul următor avem date referitoare la 15 agenţi de asigurări angajaţi ai unei companii de asigurări de viaţă şi anume: timpul mediu, în minute, petrecut de un agent cu un potenţial client şi numărul de poliţe încheiate într-o săptămână. Dacă X reprezintă timpul mediu, iar Y reprezintă numărul de poliţe, avem datele sistematizate astfel:

Se cere:
a) să se estimeze parametrii modelului liniar de regresie;
b) să se testeze semnificaţia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaţie  = 5%;
c) să se determine erorile reziduale;
d) să se testeze validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaţie  = 5%;
e) măsuraţi intensitatea legăturii dintre cele două variabile folosind un indicator adecvat şi testaţi semnificaţia acestuia pentru un nivel de încredere de 0,5%;
f) efectuaţi o previzionare punctuală şi pe interval de încredere a numărului de poliţe încheiate de un agent care petrece în medie 24 de minute cu un potenţial client.

2. În tabelul următor avem informaţii privind veniturile obţinute de 20 de gospodării selectate aleator şi taxele plătite de către aceste gospodării:

Se cere:
a) să se specifice modelul econometric ce descrie legătura dintre cele două
variabile;
b) să se estimeze parametrii modelului;
c) să se verifice ipotezele metodei celor mai mici pătrate;
d) să se verifice semnificaţia parametrilor modelului de regresie pentru  = 0,1;
e) să se testeze validitatea modelului de regresie;
f) să se testeze intensitatea legăturii dintre cele două variabile şi să se testeze
semnificaţia indicatorilor utilizaţi;
g) să se estimeze punctual şi pe interval de încredere nivelul taxelor care trebuie
plătite dacă venitul este de 40 mii euro pentru o probabilitate de 95%.